EnglishČesky

Představení firmy - František Voráček

foto2
foto3

František Voráček, převzal výrobu firmy ESIAM , následný servis a provádění oprav i dříve vyrobených typů přístrojů.

Nabízí měřicí a testovací přístroje, které jsou určeny k rychlému a přesnému testování elektrotechnických výrobků. 
Tyto přístroje jsou využívány  k výstupním kontrolám výrobků
se zaměřením na jejich bezpečnost, která vychází z dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, včetně navazujících změn a existujících nařízení vlády.

Výsledky měření jsou rovněž použity pro vydání prohlášení o shodě a při výstupní kusové kontrole výrobků tam, kde to zákon výrobci umožňuje, doporučuje nebo nařizuje.

Nejžádanějším přístrojem je inovovaný vysokonapěťový zdroj typu KV 4-2005, který může být doplněn modulem měření izolace při napětí 500 V DC nebo modulem měření přechodových odporů proudem 10 nebo 25 A při napětí naprázdno 12 V AC.

Přístroje KV 4-RP-AC jsou určeny převážně výrobcům rozvaděčů.Zkouška přiložením napětí             100V až 4 kV je doplněna o zkoušku přechodových odporů proudem 10 nebo 25 A při napětí 12 V AC.

 

 Prodám firmu včetně celého výrobního programu s dokumentací včetně filmů pro výrobu plošných spojů.Součástí prodeje jsou i nemalé materiálové zásoby.Cena dohodou,počínající na 0,5 mil Kč.

 

Důvodem je můj vysoký věk.  


 


KV25-AC-IZ

20111215104407.JPG

Neukončená historie jedné výroby elektrických měřících přístrojů.

Je jen málo elektrotechniků,kteří by se za své odborné praxe nesetkali s některým z měřících přístrojů,vyrobených v STS Opava a v jejích následnících.
Historie této výroby sahá do roku 1980.Nedostatek přístrojů pro provádění zkoušek elektrických předmětů v socialistickém Československu byl příčinou zahájení vývoje
a následné výroby vysokonapěťových zkušebních zdrojů AUDIOMAT a PROUDOVÉHO MILIOHMMETRU A 80,jichž se v letech 1983 až 1986 vyrobilo 760 a 312 kusů.Po inovaci a zásahu designéra Ing.Arch.Rostislava Illíka získaly přístroje vzhled dle modelů na černobílých fotografiích.
Pokračující výroba vyprodukovala dalších asi 1 800 kusů přístrojů v různých alternativách zkušebních napětí,proudů a maximálních výkonů stejnosměrných i střídavých.
Nejvyšší měřící a zkušební napětí bylo 20 kV s výkonem až 5 kVA,nejvyšší měřící proud u měření přechodových odporů byl 200 A při napětí naprázdno 12 V .
Uživateli těchto přístrojů se staly firmy z různých oborů a činností od přidružených zemědělských výrob až po výzkumné ústavy a akreditované zkušební laboratoře.
Kromě těchto jednoúčelových přístrojů firmy vyrobily i přístroje kombinované pod označeními COMPTEST 01 až COMPTEST 04,u nichž již bylo umožněno programování měřících
a vyhodnocovaných parametrů měřených veličin a jejich následné zpracování v PC.
Od konce roku 1999 vznikly inovací vysokonapěťové zkušební zdroje KV4-2000 a to jak jednoúčelové,tak i v kombinacích s měřením izolace nebo s měřením přechodových odporů,s ručním,nebo automatickým nastavením zkušebního měřícího napětí.
V roce 2003 poslední následnická firma ESIAM,spol. s r.o. byla dána do konkursu  a v současné době neexistuje. 
Pokračování výroby a následného servisu a provádění oprav přístrojů všech uvedených a dříve vyrobených typů je prováděno na základě provozované živnosti.
V průběhu roku 2005 byl dán přístroji nový kabát použitím dílů firmy "Schroff" , typ  "PROPAC"
o velikosti 4 HE.
Vzhled přístroje podstatně získal,jednoduchost a přehlednost ovládacích a zobrazovacích prvků zůstala zachována.
Současně s inovací vzhledu byla provedena i inovace vnitřní elektroniky,čímž došlo ke zjednodušení přístroje a zvýšení jeho spolehlivosti.

KV 4 AC -R /repase/

20111215104407.JPG
20111215104321.JPG
Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | František Voráček | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO